Hopp til hovedinnhold
Pareto

Repetisjon: Markedskrysset

Introduksjon

Føler du deg rusten etter ferien..? Varm opp med dette stoffet fra Samfunnsøkonomi 1!

I denne leksjonen skal du bruke markedskrysset til å svare på en oppgave. Leksjonen er lagt opp slik at du både repeterer modellen og øver på FLAKS-prinsippet i samme slengen. Klarer du den kanskje uten å kikke i boka..?

Oppgaven er som følger:

Betrakt markedet for trelast i en stor norsk by. Hva skjer med likevektspris og omsatt kvantum i markedet når tilbyderne får ny produksjonsteknologi som reduserer kostnadene deres?

Oppsummering:

Repetisjon: Markedskrysset

 • Forutsetninger

  Hvilke forutsetninger må vi ta for at vi skal kunne bruke modellen til å besvare oppgaven? I hvilken grad er betingelsene for fullkommen konkurranse oppfylt i dette markedet?


 • Akser

  Hvilken benevning står på aksene dine? 


 • Kurver

  Hva viser kurvene i diagrammet? Forklar helningen og elastisiteten til kurvene. 


 • Likevekt

  Hva er likevekten i markedet før du innfører et sjokk, og hvorfor er dette en likevekt?


 • Skift

  Hva skjer med kurvene i diagrammet når du innfører sjokket? 

  Hva blir den nye likevekten? Virker dette resultatet rimelig, synes du?


Åpne som PDF