Hopp til hovedinnhold
Pareto

Statsbudsjettet

Introduksjon

I oktober hvert år blir statsbudsjettet lagt frem for Stortinget. På de neste sidene finner du noen reaksjoner på budsjettet fra "mannen i gata", en animasjon som gir deg en kort intro til budsjettprosessen, og ulike oppgaver knyttet til temaet. Lykke til!

 

Oppsummering:

Statsbudsjettet

 • Statsbudsjettet 2019 - Fordypningsoppgaver del 1

  Bruk nettsiden nedenfor, og andre kilder, for å svare på oppgavene. 

  1. Hvem legger fram forslag til statsbudsjett hvert år?
  2. Omtrent hvor lenge før statsbudsjettet legges fram, starter arbeidet med det?
  3. Hva er "finanstalen", og hvem holder den?
  4. Når blir statsbudsjett vedtatt, og hvor lenge har da Stortinget arbeidet med det?
  5. Hvem lager "alternative budsjetter" og hvorfor?
  6. Hva finner du i artikkelen om komiteenes arbeid?
  7. Hva skjer i "finansdebatten"?
  8. Hvordan kontrollerer Stortinget at regjeringen bruker pengene i budsjettet riktig?


 • Statsbudsjettet 2019 - Fordypningsoppgaver del 2

  www.statsbudsjettet.no finner du budsjettdokumentet, og viktige momenter fra neste års budsjett.

  1. Hvor store er statens planlagte inntekter og utgifter neste år?
  2. Hva er de største inntekts- og utgiftspostene på neste års budsjett?
  3. Hva trekkes frem som de viktigste endringene på neste års budsjett sammenliknet med tidligere års budsjetter?
  4. Hvor stor andel av oljefondet foreslås brukt over statsbudsjettet for neste år?

  Besøk https://www.nbim.no/no/

  1. Regn ut hvor mange milliarder kroner den planlagte oljepengebruken utgjør av dagens fondsverdi.


 • Statsbudsjettet 2019 - Fordypningsoppgaver del 3

  Drøfting- og refleksjonsoppgaver:

  1. Hvordan reagerer de andre partiene på årets budsjett?
  2. Hvordan begrunnes reduksjonen i selskapsskatt fra 23 til 22%? Hva mener du om denne reduksjonen?
  3. Diskutér: Hvilke utgifts- og inntektsposter ville du selv ha foreslått endret dersom du var med på budsjettforhandlingene?


Åpne som PDF