Hopp til hovedinnhold
Pareto

1 Hva er samfunnsøkonomi?

Begreper

se bruttonasjonalprodukt.

en arbeidsledig person er uten inntektsgivende arbeid, men søker aktivt arbeid og kan påta seg det arbeidet han eller hun søker.

en arbeidsledig person er uten inntektsgivende arbeid, men søker aktivt arbeid og kan påta seg det arbeidet han eller hun søker.

er de fordeler du får ved å velge et alternativ. Et insentiv vil derfor motivere deg til å velge dette alternativet.

en ressurs er noe som kan brukes til å produsere noe annet. En ressurs er knapp dersom det ikke er nok av den til alle formål der en kunne trenge den.

markedet for en vare består av de som etterspør varen, og de som tilbyr den.

ressurser som finnes i naturen, som grunn, vannkraft, olje osv.

del av inntekt eller formue som betales til det offentlige.

statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten overføres til dette fondet og plasseres i aksjer og obligasjoner i utlandet.

inneholder detaljerte forslag til hva staten skal bruke penger på det neste året, og hvordan det skal finansieres med skatter og avgifter.

langsiktig vekst i BNP. Slik vekst kan skyldes bedre teknologi, mer kvalifisert arbeidskraft eller mer realkapital.