Hopp til hovedinnhold
Pareto

9 Penger og inflasjon

Begreper

en forenklet framstilling av hovedmarkedene (arbeidsmarkedet, produktmarkedet og finansmarkedet) i økonomien og hvordan disse henger sammen.

verdiobjekt som for eksempel bankinnskudd, aksjer eller obligasjoner.

(styringsrenten) er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Foliorenten er retningsgivende for pengemarkedsrenten og dermed på innskudds- og utlånsrenter ellers i økonomien

svært høy inflasjon som overstiger 50 prosent vekst per måned.

opprinnelig betydning er vedvarende stigning i prisnivået. Brukes nå også som betegnelse på prisveksten, uavhengig av hvor høy den er.

mål for pengepolitikken om at inflasjonen skal være nær et definert nivå. I Norge ble inflasjonsmålet redusert fra 2,5 til 2 prosent per år i mars 2018.

lønnen du får utbetalt av arbeidsgiveren.

renten du får i banken på sparepengene dine, eller renten du betaler på lånet ditt.

sentralbanken i Norge, gjerne kalt «bankenes bank». Er ansvarlig for pengepolitikken i Norge.

de verdier husholdninger og bedrifter har i penger, dvs. sedler, mynter og bankinnskudd.

gyldig betalingsmiddel for økonomiske transaksjoner.

lønnen justert i forhold til prisnivået.

nominell rente minus inflasjonen.

(foliorenten) – rente som vanlige banker får på innskudd i Norges Bank. Styringsrenten er det viktigste virkemidlet i pengepolitikken og den er retningsgivende for rentenivået i bankene.