Hopp til hovedinnhold
Pareto

10 Valuta og valutakurser

Begreper

når kronekursen stiger, slik at kronen blir mer verdt, sier vi at kronen appresieres.

kursen mellom to valutaer, for eksempel mellom norske kroner og euro.

endring av valutakursen under et fastkursregime slik at landets valuta blir mindre verdt.

fast valutakurs innebærer at myndighetene annonserer hva valutakursen skal være målt mot en valgt ankervaluta.

valutakursen bestemmes av tilbud og etterspørsel i valutamarkedet.

(styringsrenten) er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Foliorenten er retningsgivende for pengemarkedsrenten og dermed på innskudds- og utlånsrenter ellers i økonomien

differansen mellom det vi eksporterer og det vi importerer. Overskudd på handelsbalansen innebærer at vi eksporterer mer enn vi importerer. Er det samme som at nettoeksporten er større enn null.

varene og tjenestene vi kjøper fra utlandet.

opprinnelig betydning er vedvarende stigning i prisnivået. Brukes nå også som betegnelse på prisveksten, uavhengig av hvor høy den er.

handel mellom land (import og eksport).

viser hvor mye en må betale av utenlandsk valuta for å få kjøpt én norsk krone.

kronens verdi i forhold til mange andre valutaer.

sentralbankens bruk av renten for å påvirke økonomien.

prisen på penger. Renten oppgis som en prosentsats. Låner du penger, må du betale renter (betalingen for pengene). Har du penger til gode i banken, mottar du betaling fra banken i form av renter.

endring av valutakursen under et fastkursregime slik at landets valuta blir mer verdt.

(foliorenten) – rente som vanlige banker får på innskudd i Norges Bank. Styringsrenten er det viktigste virkemidlet i pengepolitikken og den er retningsgivende for rentenivået i bankene.

penger fra et annet land.

prisen på pengene i andre land målt i eget lands pengeenhet.