Hopp til hovedinnhold
Pareto

11 Pengepolitikk

Begreper

renten som Norges Bank setter, påvirker inflasjonen bl.a. gjennom etterspørselskanalen. Høyere rente fører til lavere etterspørsel og dermed lavere prisvekst (inflasjon).

myndighetenes bruk av skatter og utgifter gjennom statsbudsjettet for å påvirke aktivitetsnivået i økonomien.

(styringsrenten) er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Foliorenten er retningsgivende for pengemarkedsrenten og dermed på innskudds- og utlånsrenter ellers i økonomien

en renteendring påvirker forventningene om framtidig inflasjon. Dette påvirker partene i lønnsforhandlinger, slik at inflasjonen også påvirkes direkte.

opprinnelig betydning er vedvarende stigning i prisnivået. Brukes nå også som betegnelse på prisveksten, uavhengig av hvor høy den er.

mål for pengepolitikken om at inflasjonen skal være nær et definert nivå. I Norge ble inflasjonsmålet redusert fra 2,5 til 2 prosent per år i mars 2018.

viser hvor mye en må betale av utenlandsk valuta for å få kjøpt én norsk krone.

sentralbankens bruk av renten for å påvirke økonomien.

(foliorenten) – rente som vanlige banker får på innskudd i Norges Bank. Styringsrenten er det viktigste virkemidlet i pengepolitikken og den er retningsgivende for rentenivået i bankene.

Norges Banks rentesetting påvirker inflasjonen bl.a. gjennom valutakurskanalen. Økt rente fører vanligvis til at kronekursen styrkes. Da blir importerte varer billigere, og prisveksten reduseres.