Hopp til hovedinnhold
Pareto

12 Finansmarkedene

Begreper

en eierandel i et aksjeselskap

vil si at et aksjeselskap henter inn ny kapital ved å selge aksjer i aksjemarkedet.

verdien av en aksje.

inntekten du får av et finansobjekt, for eksempel en aksje eller obligasjon.

kapital (dvs. penger) som bedriftens eiere har skutt inn i selskapet, eller som bedriften har tjent ved overskudd på driften. Egenkapitalen skal dermed ikke betales tilbake, i motsetning til fremmedkapital som lån.

et marked for finanskapital. Folk eller bedrifter kan plassere sin formue i kapitalmarkedet, slik at husholdninger og bedrifter som trenger kapital, kan skaffe denne til veie.

verdiobjekt som for eksempel bankinnskudd, aksjer eller obligasjoner.

den delen av faget hvor vi ser på forhold som gjelder hele økonomien, som økonomisk vekst, arbeidsledighet, rente og inflasjon.

verdiobjekt, som hus, hytte eller bil. 

realobjekter som bolig og tomter, og finansobjekter som penger, aksjer, bankinnskudd o.l.