Hopp til hovedinnhold
Pareto

13 Lønn og lønnsforskjeller

Begreper

mangel på det nødvendigste som bolig, mat og klær.

(ledighetstrygd) økonomisk støtte som en arbeidsledig mottar fra det offentlige som kompensasjon for at personen er arbeidsledig.

fullkommen konkurranse gir en effektiv fordeling av produktene. De som har høyest betalingsvilje, får kjøpt produktene.

Verdensbanken definerer ekstrem fattigdom som et forbruk på under 1,9 amerikanske dollar per dag, kjøpekraftskorrigert.

politikk for å oppnå jevnere fordeling av inntekter og formue. Det innebærer blant annet at høyere inntekt medfører høyere skatt, og at personer som mister inntekt kan få trygd.

viser hvor mye en kan kjøpe for lønnen.

fordelene du får ved å velge et alternativ. Et insentiv vil motivere deg til å velge dette alternativet.

betaling en får for utført arbeid, altså en form for inntekt.

viser hvor høy lønnen blir, avhengig av hvor stor sysselsettingen er.

lønnsvekst utover det som skyldes økt lønn ved tariffoppgjørene.

inntekten til den personen i befolkningen som ligger midt i inntektsfordelingen, dvs. tjener mer enn den halvparten som tjener minst, og mindre enn den halvparten som tjener mest.

lønnen til den arbeidstakeren som ligger midt i lønnsfordelingen, dvs. tjener mer enn den halvparten som tjener minst, og mindre enn den halvparten som tjener mest.

mange land (ikke Norge) har allmenne, lovfestede minstelønninger, dvs. at en bedrift ikke kan tilby lønninger under dette nivået. Norge har minstelønn innenfor noen bransjer, som jordbruk.

viser sammenhengen mellom arbeidsledighet og inflasjon. Lav ledighet gir høy inflasjon, og høy ledighet gir lav inflasjon.

lønnen justert i forhold til prisnivået.

støtte til folk som ikke kan sørge for eget livsopphold gjennom arbeid eller trygd. Støtten er midlertidig.