Hopp til hovedinnhold
Pareto

15 Inntektsfordeling og fattigdom

Begreper

mangel på det nødvendigste som bolig, mat og klær.

(ledighetstrygd) økonomisk støtte som en arbeidsledig mottar fra det offentlige som kompensasjon for at personen er arbeidsledig.

startet i England rundt 1750 og markerte en overgang til mer bruk av maskiner i produksjonen.

fullkommen konkurranse gir en effektiv fordeling av produktene. De som har høyest betalingsvilje, får kjøpt produktene.

Verdensbanken definerer ekstrem fattigdom som et forbruk på under 1,9 amerikanske dollar per dag, kjøpekraftskorrigert.

gir økonomisk trygghet ved å sikre folk inntekt og kompensere for særlige utgifter ved blant annet alderdom, arbeidsledighet, sykdom, uførhet osv.

politikk for å oppnå jevnere fordeling av inntekter og formue. Det innebærer blant annet at høyere inntekt medfører høyere skatt, og at personer som mister inntekt kan få trygd.

et mål på hvordan det er å bo i et land. Indeksen bygger på tre faktorer: forventet levealder, utdanningsnivå og inntektsnivå per innbygger.

tiltak fra myndighetenes side der målet er å dempe veksten i priser og i lønninger og andre inntekter.

betaling en får for utført arbeid, altså en form for inntekt.

lønnen du får utbetalt av arbeidsgiveren.

lønn som er avhengig av resultatene den ansatte leverer.

når en er fattig i forhold til befolkningen ellers i det landet en bor i.

del av inntekt eller formue som betales til det offentlige.