Hopp til hovedinnhold
Pareto

2 Produsentenes profittmaksimering

Begreper

er de kostnadene som avhenger av størrelsen på produksjonen, for eksempel kostnader til materialer.

kostnader som er uavhengige av hvor stor produksjonen er.

er kostnadene per enhet, eller gjennomsnittskostnadene. Vi skiller mellom variable enhetskostnader (variable kostnader per enhet) og totale enhetskostnader (totale kostnader per enhet).

er økningen i kostnadene dersom produksjonen øker med én enhet.

markedsform hvor følgende betingelser er oppfylt: mange selgere og kjøpere, standardisert produkt, selgeren forsøker å få størst mulig overskudd, kjøpere og selgere kjenner til alle prisene, og det er fri etablering og avgang.

er like summen av produsentenes dekningsbidrag.

er summen av faste og variable kostnader.

kjøpere og selgere som tar prisen for gitt og upåvirkelig, fordi kjøpere som vil betale mindre, ikke får kjøpt varen, og selgere som forsøker å ta høyere pris, ikke vil få solgt varen. I et marked med fullkommen konkurranse er alle kjøpere og selgere pristakere.