Hopp til hovedinnhold
Pareto

3 Konsum og samfunnsøkonomisk overskudd

Begreper

er samlet betalingsvillighet utover prisen i markedet.

offentlig kjøp av varer og tjenester til å dekke behov nå, som helse og utdanning. Består for en stor del av lønn til offentlig ansatte.

er like summen av produsentenes dekningsbidrag.

er summen av konsumentoverskuddet og produsentoverskuddet, justert for eventuelle eksterne virkninger.

Hvis det samfunnsøkonomiske overskuddet er mindre enn det maksimalt mulige, sier vi at det eksisterer et effektivitetstap.

Defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. 

Les mer

kjøpere og selgere som tar prisen for gitt og upåvirkelig, fordi kjøpere som vil betale mindre, ikke får kjøpt varen, og selgere som forsøker å ta høyere pris, ikke vil få solgt varen. I et marked med fullkommen konkurranse er alle kjøpere og selgere pristakere.

brukes i økonomisk teori som et mål på hvor godt individet har det. Vi antar gjerne at individene forsøker å maksimere sin egen nytte.