Hopp til hovedinnhold
Pareto

5 Konkurranseformer og konkurransepolitikk

Begreper

defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. I vekstkapitlet har vi fulgt Weil (2013) og definert effektivitet som verdi skapingen sett i forhold til teknologi og bruk av produksjons faktorer.

fullkommen konkurranse gir en effektiv fordeling av produktene. De som har høyest betalingsvilje, får kjøpt produktene.

et gode enhver kan benytte seg av uten at det reduserer andres mulighet til å benytte det samme godet.

er samlet betalingsvillighet utover prisen i markedet.

er når et marked består av mange bedrifter som selger lignende produkter, som dekker det samme behovet hos forbrukerne.

en økonomi der bedriftene bestemmer hva som produseres, produksjonen selges til forbrukerne, og forbrukerne selv bestemmer hva de vil kjøpe.

monopol som oppstår som følge av
stordriftsfordeler og høye faste kostnader.

når en produsent selger omtrent den samme varen til ulik pris hos forskjellige kjøpergrupper.

kjøpere og selgere som tar prisen for gitt og upåvirkelig, fordi kjøpere som vil betale mindre, ikke får kjøpt varen, og selgere som forsøker å ta høyere pris, ikke vil få solgt varen. I et marked med fullkommen konkurranse er alle kjøpere og selgere pristakere.

bedrifter som kan øke sin pris uten at etterspørselen reduseres kraftig, og som dermed har mulighet til selv å bestemme prisen på sine produkter, kalles prissettere.

er like summen av produsentenes dekningsbidrag.