Hopp til hovedinnhold
Pareto

10 Finansmarkeder og valuta

Begreper

inntekten du får av et finansobjekt, for eksempel en aksje eller obligasjon.

kursen mellom to valutaer, for eksempel mellom norske kroner og euro.

endring av valutakursen under et fastkursregime slik at landets valuta blir mindre verdt.

når kronekursen synker, slik at kronen blir mindre verdt, sier vi at kronen depresieres.

varer og tjenester som selges til utlandet.

fast valutakurs innebærer at myndighetene annonserer hva valutakursen skal være målt mot en valgt ankervaluta.

valutakursen bestemmes av tilbud og etterspørsel i valutamarkedet.

(styringsrenten) er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Foliorenten er retningsgivende for pengemarkedsrenten og dermed på innskudds- og utlånsrenter ellers i økonomien

kapital som en bedrift har lånt og derfor må betale tilbake på et tidspunkt.

differansen mellom det vi eksporterer og det vi importerer. Overskudd på handelsbalansen innebærer at vi eksporterer mer enn vi importerer. Er det samme som at nettoeksporten er større enn null.

varene og tjenestene vi kjøper fra utlandet.

opprinnelig betydning er vedvarende stigning i prisnivået. Brukes nå også som betegnelse på prisveksten, uavhengig av hvor høy den er.

viser hvor mye en må betale av utenlandsk valuta for å få kjøpt én norsk krone.

kronens verdi i forhold til mange andre valutaer.

langsiktig verdipapir som utstedes av et land, en kommune eller en stor bedrift som ønsker å låne penger.

en markedsplass for kjøp og salg av aksjer.

vanlig navn på Statens pensjonsfond utland.

de verdier husholdninger og bedrifter har i penger, dvs. sedler, mynter og bankinnskudd.

gyldig betalingsmiddel for økonomiske transaksjoner.

endring av valutakursen under et fastkursregime slik at landets valuta blir mer verdt.

prisen på penger. Renten oppgis som en prosentsats. Låner du penger, må du betale renter (betalingen for pengene). Har du penger til gode i banken, mottar du betaling fra banken i form av renter.

prisen på pengene i andre land målt i eget lands pengeenhet.

Norges Banks rentesetting påvirker inflasjonen bl.a. gjennom valutakurskanalen. Økt rente fører vanligvis til at kronekursen styrkes. Da blir importerte varer billigere, og prisveksten reduseres.

for å unngå tap ved endringer i valutakursene kan bedrifter kjøpe og selge valuta med forhåndsavtalte priser.