Hopp til hovedinnhold
Pareto

13 Økonomisk aktivitet og miljøproblemer

Begreper

vil si at nåværende generasjoners behov dekkes uten at det går ut over framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

fordeler og ulemper i produksjon og forbruk for andre enn de bedriftene eller personene som lager eller bruker produktet.

tillatelse til å slippe ut CO2 i henhold til Kyotoavtalen.

en ressurs er noe som kan brukes til å produsere noe annet. En ressurs er knapp dersom det ikke er nok av den til alle formål der en kunne trenge den.

et gode enhver kan benytte seg av uten at det reduserer andres mulighet til å benytte det samme godet.

en internasjonal avtale om å redusere i utslippet av klimagasser. Avtalen trådte i kraft i 2005. Store land som USA og Kina er ikke med på avtalen.

en internasjonal avtale om reduksjon av klimagasser. Avtalen trådte i kraft i 2005. Store land som USA og Kina er ikke med på avtalen.

ressurser som finnes i naturen, som grunn, vannkraft, olje osv.

langsiktig vekst i BNP. Slik vekst kan skyldes bedre teknologi, mer kvalifisert arbeidskraft eller mer realkapital.