Hopp til hovedinnhold
Pareto

15 Internasjonal handel og komparative fortrinn

Begreper

et land har absolutt fortrinn når
det produserer en vare mer effektivt enn det andre landet.

alternativkostnaden til en vare er
det du må gi opp for å få én enhet mer av varen.

Defineres gjerne som verdiskaping sett i forhold til ressursbruk, det vil si jo mer effektiv desto større verdiskaping i forhold til ressursbruken. 

Les mer

handel mellom land som foregår uten at myndighetene begrenser handelen gjennom toll eller kvoter.

differansen mellom det vi eksporterer og det vi importerer. Overskudd på handelsbalansen innebærer at vi eksporterer mer enn vi importerer. Er det samme som at nettoeksporten er større enn null.

den effektive importveide valutakursen (I-44) viser hvor mye en må betale for en vektet samling valutaer fra 44 ulike land der vekten avhenger av hvor mye Norge importerer fra det eller de landene der valutaen er i bruk.

varene og tjenestene vi kjøper fra utlandet.

handel mellom land (import og eksport).

teorien om komparative fortrinn sier at hvert land vil eksportere de produktene som landet har best forutsetninger for å produsere, og importere andre produkter.

For å unngå å tape på endringer i valutakursene kan bedrifter kjøpe eller selge valuta på forhånd, med forhåndsavtalt pris og avtalt leveringstidspunkt.

verdien av det innbyggerne i et land eier i utlandet (bankinnskudd, verdipapirer, selskaper osv.) minus det utlendingene eier i landet (utlån, verdipapirer, selskaper osv.).

at et land forsøker å begrense importen gjennom toll og kvantitative restriksjoner.

dersom produksjonskostnadene per enhet er lavere, jo større produksjonen er, sier vi at det er stordriftsfordeler.