Hopp til hovedinnhold
Pareto
Typo
NickS/Getty Images

Pareto 1 (2018) - noen få trykkfeil

Det er dessverre vanskelig å helgardere seg mot at noen småfeil finner veien inn i læreboka. De følgende skjønnhetsfeilene var inkludert i prisen da skolen kjøpte den nye utgaven av Pareto 1! Disse feilene er rettet opp i figurene du finner her på nettsiden, og de fleste av dem er rettet i 2. opplag av boka. 

Side 79 - (Figur 5.1) - Alle pilene i figuren går motsatt vei av det de skal.

Side 139 (Figur 8.2) – Det øverste, grønne arealet skal være «Petroleumsinntekter», ikke «Overføringer».

Side 276 (Tabell) – Under hhv. "EUs skala" og "OECDs skala" står det "andel av inntekt i EU" og "andel av inntekt i OECD" i slutten av teksten. Det er imidlertid ikke snakk om andel av inntekten i EU og OECD, og her kan "i EU" og "i OECD" strykes. 

Side 284 (oppgave 3a) – Oppgaven viser til «tabell 15.4». Her er det korrekte «Figur 15.6».

Side 310 (Figur 17.2) Kolonne 2 skal ha navn «BNI per innbygger 2015, US dollar», dvs. at 2015 skal stå før US dollar. Slik det fremstår nå kan man kanskje tro at BNI er målt i faste 2015-priser. Det skal snarere tolkes som at det er BNP for 2015, men målt i 2011-priser, slik det presiseres i figurteksten.

Side 316 (figur 17.5) Feil betegnelse på x-aksen. Tallene er for 1995-2016, ikke 1995-2008.