Hopp til hovedinnhold
Pareto
Mea Culpa
anderm/Getty Images

Pareto 2 (2018) - noen få trykkfeil

Det er dessverre vanskelig å helgardere seg mot at noen småfeil finner veien inn i læreboka. De følgende skjønnhetsfeilene var inkludert i prisen da skolen kjøpte den nye utgaven av Pareto 2! Disse feilene er rettet opp i figurene du finner her på nettsiden. Lista oppdateres. Vi takker for alle innmeldte feil!

3. utgave, 1. opplag:

Side 12: I figur 1.2 er ordene "elastisk" og "uelastisk" byttet om. Slake kurver er naturligvis elastiske, mens bratte kurver er uelastiske.

Side 22: Arbeidsoppgave 1.4. Her bør oppgaven lyde «Vis i et diagram hvordan en fullkomment uelastisk etterspørselskurve ser ut (..)». Slik det står nå (elastisk) er det vanskelig å gjøre mening av resten av oppgaven. Løsningsforslaget på nettsiden tar høyde for denne endringen. 

Side 78: Arbeidsoppgave 4.8 har falt ut. 

Side 79: Oppgave 4.9 f) refererer til oppgave 4.9 d) som oppgaven der det maksimale samfunnsøkonomiske overskuddet omtales. Det er imidlertid i 4.9 e) at dette omtales. 

Side 181: Arbeidsoppgave 8.3. Her skal man ta utgangspunkt i figur 8.2, ikke 8.3.

 

3. utgave, 2. opplag:|

Side 78: Arbeidsoppgave 4.8 har falt ut. (Vi har valgt å videreføre feilnummereringen fra 1. opplag for å unngå forvirring dersom skolen bruker bøker fra ulike opplag).